Gästbloggare

Svar på de sista frågorna

Och här kommer svaren de sista frågorna:.

Hur ser du på den dåliga bemanningen ute i landet och på det här med stafettläkare?

Problem med bemanning och kompetensförsörjning är ett stort problem i hela vården, även i psykiatrin. Dels så ger vi mer pengar från staten, både höjda generella statsbidrag som landstingen kan använda där behoven är som störst, och en särskild professionsmiljard för just kompetensförsörjningsfrågor.

Det pågår också en stegvis utbyggnad av läkarutbildningen och den här regeringen har beslutat om att bygga ut sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Därutöver behövs det mer samordning – mellan stat, landsting och universitet exempelvis. Det har vi nu också satt igång.

Tycker du att användande av privat vård skulle vara avdragsgill eftersom det är långa köer i vården?

Nej, det tycker jag inte. Vi ska ha en bra och tillgänglig offentlig vård.

Vad ska man göra åt bristen på sjuksköterskor?

Man behöver göra flera olika saker. En del handlar om arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor, och de ska jag som minister inte lägga mig i. Men vi bygger också från regeringens sida ut sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Många med psykisk sjukdom har inte råd med screeningar av olika slag, borde till exempel prostatacancerkontroller vara gratis?

Generellt är det upp till landstingen att sätta avgifter för screeningar av olika slag, även om vi nu har valt att den cancerform där det finns ett nationellt screeningprogram som drabbar flest, bröstcancer, ska det vara avgiftsfritt med screening. Men då finns det både forskning som tyder på att fördelarna är stora, och erfarenheter av att avgiftsfrihet just där gör stor nytta. Socialstyrelsen bedömer att det är bra och behövs.

Är det dags att utvärdera ädelreformen, psykiatrireformen och LSS? Många säger att det inte fungerar i praktiken och bara är en pappersprodukt som inte betyder något.

Ädelreformen och LSS ansvarar min kollega Åsa Regner för, så det ska inte jag uttala mig om. På vårt håll håller vi på och ser över hur vi bäst ska kunna möta psykisk ohälsa och jobba med psykiatrin. Men även om vi behöver bli mycket bättre tror jag inte lösningen är att titta bakåt.

Under 2015 gjorde vi en översyn av statens insatser om området psykisk hälsa och slutsatserna var i princip att det är för lite patientcentrering, att det behövs mer teamarbete och framförallt mer samarbete. Såväl staten som kommunerna och landstingen behöver också bli bättre på att ta fram och analysera siffror så att vi kan erbjuda rätt insatser.

Hur ser du på att personliga ombud borde finansieras med statliga pengar till 100 procent? När kommunen är med och finansierar tjänsterna så kanske de inte följer patienten/brukarens intresse när den är i konflikt med kommunen. Det är en rättslig fråga och staten borde ha verksamhetsansvar.

Jag tror inte att vi löser den här typen av problem i första hand genom att flytta verksamheter mellan huvudmän. Den frågan ligger också i huvudsak på min kollega Åsa Regner.
Delaktighet och rättigheter är ett av fem fokusområden i regeringens strategi på området, och i den delen spelar personliga ombud en viktig roll. De har örat mot marken och rapporterar varje år till Socialstyrelsen. Det har funnits ganska länge och det verkar som att de flesta kommunerna tycker att det är viktigt. Men vi har löpande kontakt med ombuden och deras jobb är viktigt.

Hur ser du på att dela upp vården i diagnoser snarare än i geografiska områden? Är spetskompetensen viktigare än bredden eller tvärtom? Hur gör man när människor med flera diagnoser faller mellan stolar?

Jag tror att det finns risker med det. Patienter är ju inte sina enskilda diagnoser utan en helhet. Då krävs att vården kan se helheten. Redan idag är vården väldigt specialiserad på diagnoser i många fall, och organiserad i stuprör. När man har flera olika diagnoser ska man inte skyfflas runt mellan olika delar av vården utan kunna få en helhetshjälp. Vi behöver spetskompetens, men också helhet. Så jag tror inte på att vården ska bli ännu mer diagnosuppdelad än den är idag. Det krävs mer av ett helhetsansvar, just för att ingen ska falla mellan stolarna. Det kan exempelvis ske genom en starkare roll för primärvården.

Om Pebbles
Pebbles Karlsson Ambrose

Jag är en kvinna på 46 år som lever med en psykossjukdom. Min diagnos innebär att jag har haft återkommande psykoser, depressioner och upplevt manitillstånd. Mitt liv har varit svårt på flera sätt och inneburit en balansgång på slak lina. Följ med mig i en ibland tuff, vinglig vardag och dela några av mina glada stunder.

Inlägget är kategoriserat som: Livet med en psykossjukdom

Skriv kommentar

Skriv kommentar

(obligatoriskt) (obligatoriskt)

För att din kommentar ska publiceras måste du godkänna 1177 Vårdguidens användarvillkor för bloggkommentarer.

(obligatoriskt)

2 kommentarer

2 kommentarer

  1. Hej! Intressant. Jag kan ju bara säga att LSS är rena skämtet idag. Lagen skulle ge människor frihet och självbestämmande och hur är det nu? Är också kritisk till hur reformen på många sätt segregerar snarare än integrerar. Tänker då bl a på dagliga verksamheter. Well, ska inte gå in på det nu för då kommer detta bli väldigt långt… Är kritisk till diagnos-uppdelning eftersom det bara gör det ännu krångligare för vårdtagaren. Det är ju ändå lättare för dem som bor i storstäder oftast, för mig som är uppvuxen på en liten ort blev det lite jobbigt när jag skulle åka till ett ställe på en ort för mitt rörelsehinder och till en annan stad för min synskada. Det tar ju rätt mycket tid att åka mellan olika ställen och sen blir det ju omständigt när man ska träffa olika läkare och inte ens kan träffa dem vid samma tillfälle. Man har ju ett liv liksom…? Är inte emot privat vård och alternativ vård. Men jag tycker det är synd att den alternativa vården ska sko sig på en dåligt fungerande allmän skolmedicinsk vård. Som en alternativ sköldkörtelmottagning som visserligen hjälper många patienter som inte blir hjälpta av allmänvården, men till vilket pris? De blir ju ruinerade på kuppen, många som dessutom har dåligt ekonomi från början…! Därför skulle jag vilja se ett mer integrerat samarbete mellan skolmedicin och naturmedicin men det är ju svårt då det enligt skolmedicinen inte finns tillförlitliga studier och belägg för att det fungerar… Blir samma sak när privata riskkapitalbolag drar nytta av en dålig allmänvård… Intressant att läsa din blogg!